Loading...
25
09
2018

#8 Funkční diagnostika

Funkční diagnostika je základním stavebním kamenem pro každou dlouhodobou spolupráci (osobní tréninky, online spolupráce). Jejím cílem je poukázat na nedostatky klienta v různých oblastech (mobilita, stabilita, pohybové vzory) a těmto slabým stránkám věnovat v tréninku zvýšenou pozornost. Příklad: Během diagnostiky se zjistí tuhý kotník (jehož mobilita je zásadní pro správné technické provedení většiny cviků dolních končetin), nedostatečná mobilita hrudní páteře a klient nemá správný dechový stereotyp a tudíž trpí nedostatečnou stabilitou trupu. Klient se v rámci “warmup” a “cool down” věnuje zjištěným kritickým oblastem intenzivněji a snaží se v co možná nejkratším časovém horizontu dosáhnout výsledků zajištujících kvalitní provedení cviků v silovém tréninku a celkově dobrou funkci těla při sportu. Z praxe se jeví jako užitečné zaznamenat počáteční bod, ze kterého s klientem vycházíme (funkční diagnostika) a po určitém období zjistit, kam jsme se tréninkem posunuli. Dosahování výsledků baví každého, pokud si však nezaznamenáte kde začínáte, těžko si uvědomíte, jak velkého zlepšení jste dosáhli. Všichni (trenéři, klienti) milují výsledky na papíře, černé na bílém!

V dnešní době dominuje světovému trhu diagnostika zvaná FMS (functional movement screen), která je aplikovaná napříč celým sportovním spektrem, včetně fotbalových velkoklubů hospodařícími s těmi nejdražšími hráči na světě. Tato diagnostika se zaměřuje především na zjištění mobility v určitých pohybových vzorech. Z hlediska stability jsou pro klienty vhodné testy dechového stereotypu dle principů DNS od Pavla Koláře. Pro přesné zjištění nedostatků v konkrétních oblastech jsou používány izolované testy na mobilitu (kotník, kyčle, flexe v kolenním kloubu, rotace hrudní páteře a další). Díky těmto testům získá trenér/terapeut přesné informace o mobilitě jednotlivých segmentů, které se mohou v komplexních pohybových vzorech občas mírně ztratit. Za každou známou diagnostikou stojí její tvůrce a poskytuje trenérům/terapeutům své know-how ve formě seminářů. Jak však vyplývá z výše uvedeného textu, každá diagnostika je zaměřena na konkrétní téma (stabilita, mobilita). Proto já osobně pro svoji praxi kombinuji prvky z více diagnostik, jejich semináře jsem absolvoval (DNS,FMS,EPI) a tím klientům poskytuji kompletní funkční diagnostiku, která jim poskytne konkrétní informace vedoucí k odstranění jejich slabých stránek.

Funkční diagnostika, kterou používám se svými klienty se zaměřuje na 4 oblasti.

  1. Držení těla (postura) – v této části hodnotím způsob držení těla, do kterého se promítá veškerý pohyb, který jsme v průběhu života absolvovali. Mnoho hodin ve školních lavicích, práce s PC,  všechny absolvované tréninky a případná kompenzace pohybu s trenérem/terapeutem. Mezi nejčastější problémy v této oblasti patří předsun hlavy a ramen, špatná pozice pánve + propadnutí v bederní páteři, plochá a nefunkční chodidla.
  2. Stabilita (DNS) – Základem je zjistit kvalitu vašeho dechového stereotypu a schopnost stabilizovat trup. Dále se testuje schopnost stabilizace v různých pozicích z vývoje dítěte.
  3. Mobilita (FMS,EPI) – FMS (functional movement screen) odhaluje nedostatky mobility v základních pohybových vzorcech. EPI se soustředí na mobilitu (rozsah pohybu) konkrétních segmentů (kotníky, kolena, kyčle).
  4. Pohybové vzory v dynamickém provedení – tento test je vhodný nejen pro sportovce, ale i pro komerční klientelu. Jde o provedení pohybových stereotypů ve zvýšené intenzitě. Ta klade vyšší nároky na stabilitu a případné nedostatky, jsou zde velmi dobře viditelné. Jedná se o testy jako seskok z bedny, opakované výpady v poskoku, opakovaný dřep s výskokem, poskoky z jedné na druhou nohu a další.

Pokud jste profesionální sportovec a rádi byste si zajistili sportovní dlouhověkost, nebo komerční klient který to s péčí o své tělo myslí opravdu vážně je funkční diagnostika prvním krokem na vaší cestě. Pro řadu mladých sportovců představuje funkční diagnostika významné opatření, chránící před přetížením a zraněním. 

Jiří Květoň, silově-kondiční trenér

Podmínky GDPR k prostudování zde.