Loading...
Personal Training

Personal Training

Book
55

minutes

Level: Very hard
Limit of participants
1

Jak vypadá osobní trénink s běžným klientem?

Spolupráce s každým klientem začíná úvodním pohovorem, jehož hlavním předmětem je zjistit a co nejpřesněji definovat cíl klienta. Dále diskutujeme zdravotní stav, dosavadní zkušenosti se sportem, aktuální způsob stravování a provádíme základní diagnostiku in-body. Ta nám poskytne pro nás důležité informace o množství svalové a tukové tkáně v těle. Na základě získaných výsledků stanovujeme krátkodobé a dlouhodobé cíle.

 

Pokračujeme úvodním tréninkem, ve kterém se primárně věnujeme správnému držení těla, které je nutné si do budoucna udržet nejen při cvičení v posilovně, ale také v běžném životě. V případě potřeby (především u klientů s bolestí zad) se učíme bráničnímu dýchání a volně přecházíme k posilování středu těla.

 

Během prvních tréninků se s většinou klientů (výjimkou jsou sportovci a pohybově talentovaní/nadaní jedinci) zaměřujeme na izolovanou práci konkrétních svalů. Učíme se tělo dokonale ovládat a rozpoznávat základní pohybové stereotypy jednotlivých svalových partií (např. tricepsový tlak na horní kladce v postoji). Po získání absolutní kontroly nad základními pohyby začínáme objevovat cviky méně izolované, přidáváme další svalové partie, až se dostaneme k cvikům komplexním, jako například mrtvý tah nebo dřep. Tyto cviky představují pro běžného jedince pomyslný vrchol a dále se začíná pracovat s intenzitou (váha, délka přestávek). Po zvládnutí výše uvedeného, přichází vytoužená odměna v podobě splněného cíle, pevného zdraví, silného těla a radosti z pohybu.

Jak vypadá trénink sportovce?

U sportovců a pohybově nadaných jedinců je průběh obdobný (viz: Jak vypadá osobní trénink s běžným klientem?), pouze se rychleji dostáváme na pomyslný vrchol pohybové pyramidy (mrtvý tah, dřep) a po jeho zdolání se začínáme specializovat na cíle klienta. Pracujeme na síle, silové vytrvalosti, dynamice, rozvoji pohybových schopností (TGU, SNATCH, CLEAN&JERK, PUSH PRESS) a mnohé další dle konkrétních požadavků klienta.